PREŠOV OPEN 2016

Termín: 4. augusta – 7. augusta 2016

Hracia miestnosť: Hotel SENÁTOR, Hlavná 69, 080 01 Prešov

(v centre mesta pri Mestskom úrade)

Hrací systém: Turnaj švajčiarskym systémom na 7 kôl pre všetkých účastníkov, zápočet na LOK a FIDE ELO

Hracie tempo: 90 min na partiu + 30 sek. na ťah

Prezentácia: štvrtok 4. augusta 2016, Hotel SENÁTOR 8.00 – 9.30 hod.

Hracie kolá: 1. kolo 4. 8. 2016 10.00 h

2. kolo 4. 8. 2016 16.00 h

3. kolo 5. 8. 2016 9.00 h

4. kolo 5. 8. 2016 15.00 h

5. kolo 6. 8. 2016 9.00 h

6. kolo 6. 8. 2016 15.00 h

7. kolo 7. 8. 2016 9.00 h

Vyhodnotenie a ukončenie turnaja cca 14.00 h.

Vklad: Jednotný 20 EUR, študenti a dôchodcovia 10 EUR, spoločná prihláška 8 a viac hráčov zľava dohodou

Ceny fond: 20 cien, 1000 € + poháre pre víťaza turnaja, kraja a najlepšieho hráča do 15 rokov

hráči s ELO do 1800 1. 75 € 2. 50 € 3. 40 € 4. 25 € 5. 15 €

hráči s ELO 1801 – 2000 1. 100 € 2. 75 € 3. 50 € 4. 30 € 5. 20 €

hráči s ELO 2001 a vyššie 1. 150 € 2. 100 € 3. 60 € 4. 40 € 5. 30 €

Ceny budú udelené v jednotlivých kategóriach maximálne pre 50% hráčov v danej kategórii

Ceny sa delia podľa najlepšieho umiestnenia

Cena pre účastníka do 15 rokov s najvyšším počtom bodov: 20 €

Cena pre účastníka 55 rokov a viac s najvyšším počtom bodov: 1. 50 € 2. 30 € 3. 20 €

Cena pre ženu s najvyšším počtom bodov: 20 €

V prípade súbehu cien bude udelená iba jedna (vyššia) cena

Ubytovanie: Individuálne alebo po dohode s organizátormi

Možnosti stravovania: Individuálne, po dohode s organizátorom cca 300m od hracej miestnosti

Sprievodné akcie: – podľa počtu záujemcov mariášový turnaj resp. pokrový turnaj

Prihlášky a informácie:

Daniel Kovaľ, Volgogradská 54, 080 01 Prešov, tel.: 0917 437 534, e-mail: daniel.koval@slovanet.sk

Ing. Jaroslav Mindžák, Slovenská 79, 080 01 Prešov, tel.: 0940 384 980, e-mail.: jaroslav.mindzak@atlas.sk

Ing. Jaroslav Bánoci, Vŕbová 32, 080 01 Haniska, tel.: 0905 329 641, e-mail: jaro.banoci@gmail.com

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo zmeny

Adresa