Šachový turnaj v Gorliciach

Dňa 28.05.2016 o 9.00hod. sa uskutoční šachový turnaj v Gorliciach. Organizátori pozývajú šachistov na šachové podujatie, ktoré sa bude konať v budove ,, sala Osrodka Kultury Prawoslavnej przy ulici  sw.Maxyma 2, obok cerkwi”

kategórie : 1.kategória A : do 10rokov

2.kategória B:do 16 rokov

3.kategória C : open

Štartovné zdarma. Prihlášky posielať na adresu : ks1roman@poczta.onet.pl

Adresa