OPEN PRAKO 2016-3.ročník bleskového šachu

Usporiadateľ turnaja: Obec Prakovce a ŠK Prakovce

Dátum konania: 19. júna 2016 (nedeľa) Systém hry: švajčiarsky systém 2 x 5 min. (počet kôl sa určí podľa počtu účastníkov)

Miesto konania: Základná škola Prakovce

Prezentácia: Prezentácia – nedeľa od 8:00 hod. do 8:30 hod.

Kategórie: neobmedzene (bez vekových kategórii)

Štartovné: štartovné 5,- EUR na účet 0524213170/0900 VS rok narodenia, resp. priamo pri prezentácii.

Časový program: 1. kolo 09:00 hod. Vyhodnotenie: 15:00 hod.

Prihlášky: Ing. Miroslav Macejko, telefón: 0905 321 342 e-mail: m.macejko329@gmail.com uzávierka prihlášok 17. 06. 2016 do 18:00 hod.

Cenový fond: 240,- EUR (garantovaný pri 35 účastníkoch)

1. cena 90,- EUR 2. cena 60,- EUR 3. cena 40,- EUR 4. cena 20,- EUR 5. cena 10,- EUR – najlepší hráč do ratingu 1800 ELO 10,- EUR – najlepší hráč do ratingu 1600 ELO 10,- EUR

Adresa