FIDE OPEN BARDEJOV

 Už v predstihu zverejňujem pozvanie a propozície na 3.ročník medzinárodného šachového turnaja FIDE OPEN BARDEJOV. Verím, že si naši domáci hráči nájdu čas a svojou účasťou prídu turnaj podporiť.

Termín : 5.1.2017-8.1.2017

Miesto konania: Seniorcentrum, Toplianska 9, Bardejov

Prezentácia : 5.1.2016 do 14.00 hod.

Uzávierka prihlášok : 31.12.2016

Riaditeľ turnaja : Mgr. Jenčopaľová Jana

Email : bskbardejovchess@gmail.com

Hracie tempo, hrací systém:

90 minút na celu partiu s prídavkom 30 s/každý ťah, čakacia doba na partiu 30 minút. Švajčiarsky systém na 7 kôl..

Hlavný rozhodca: Mgr. Ivan Dzuriš

Kritériá pre určenie poradia pri rovnosti bodov: 1.upravený Buchholz (počítaný zo skutočných bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.Rating performance, 3.plný Buchholz (počítaný zo skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5.lós

Právo účasti:

Hráči bez obmedzenia veku a výkonnosti s prideleným FIDE ID, otvorený medzinárodný turnaj,spolu hrajú muži aj ženy.Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet na domácu listinu LOK SR, aj na medzinárodnú ratingovú listinu FIDE.

Všetci zahraniční hráči musia mať  v dobe podania prihlášky pridelené identifikačné číslo FIDE (skratka FIDE ID alebo FID). Ak ho nemajú, musia oň požiadať svoju šachovú federáciu. Hráči bez prideleného FIDE ID nebudú zaradení so turnaja.

Prihlášky :

e-mailom : bskbardejovchess@gmail.com.

Prihláška hráča musí obsahovať:

Meno a priezvisko, dátum narodenia, klub

Ubytovanie : individuálne

Hotelová Akadémia J.A.Bardejov http://www.habj.sk /

KTC /http://www.ktcbardejov.sk/ kapacita 19 lôžok

Platby do 28.11.2016 / zľavnené štartovné/

Deti a mládež, seniori, ZŤP 10€

Ostatní : 15€

FM,IM, GM bez vkladu

Platby po 28.11.2016 : štartovné 20€

                                       seniori, zťp, , deti a mládež  :12€

                                       FM,IM,GM bez vkladu

Platby posielať na účet SK08 8360 5207 0042 0534 1034-Fide Open Bardejov, ako VS uviesť FIDE ID.Storno poplatky za 1 osobu: Pri zrušení prihlášky vrátime vklad znížený o manipulačný poplatok 1,- €.

Senior : narodený 1956 a viac, deti a mládež narodený po roku 1998 a neskôr

 

Cenový fond :

Garantovaná prvá cena vo výške 300,- €

a päť ďalších finančných cien pri účasti minimálne 45 hráčov

 – cena pre najlepšieho juniora, juniorku

– cena pre najlepšieho seniora (1950 a starší )

– cena pre najlepšieho hráča s ratingom menej ako 2000.

-cena pre kategórie do 1400, do 1600

-cena pre najmladšieho účastníka -vecná

Ceny sa nedelia. Pri menšom počte hráčov má organizátor právo regulácie cien.

 

Harmonogram :

 

5.1.2017 – prezentácia do 14.00 h

                  Otvorenie  14.15 h

                  1.kolo 14.30 h

6.1.2017-   2.kolo 10.00 h

                  3.kolo 16.00 h

7.1.2017-   4.kolo 10.00 h

                  5.kolo 16.00 h

                 

8.1.2017 – 6.kolo 8.30 h

                  7.kolo 14.00 h

                  Vyhodnotenie 17.45 h

 

Počas turnaja bude možnosť využiť aj bufet.

Výsledky minulého ročníka Fide Open Bardejov

http://chess-results.com/tnr149932.aspx?lan=4

http://chess-results.com/tnr185851.aspx?lan=4&art=1&rd=7&wi=821

 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

 

Mapa