Zrušenie mimoriadnej členskej schôdze

VZHľADOM na skutočnosť, že pomerne veľa  členov BŠK je momentálne mimo svojho bydliska / turnaje, dovolenky, Pn / ruší sa termín mimoriadnej členskej schôdze, ktorá bola naplánovaná 30.9.2016. O ďalšom postupe rozhodne VV BŠK na najbližšom zasadnutí.

Adresa