Výročná členská schôdza BŠK

VV BŠK pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 29.12.2016 o 17.00hod. v priestoroch Štatistického úradu v Bardejove.

Program schôdze bude zaslaný spolu s pozvánkou každému členovi BŠK.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Mapa