4.veže- finálne vyhodnotenie v Muszyne

Dňa 21.1.2017 sa v poľskom mestečku Muzsyna konalo finálne vyhodnotenie štvorcyklového turnaja 4.veže. Turnajové zápolenia prebiehali v 4 mestách: Bardejov, Rytro, Stará Ľubovňa a Muzsyna. Riaditeľom a hlavným organizátorom 4.veží bol pán Adam Mazur z Muzsyny, ktorý sa postaral aj o slávnostné záverečné vyhodnotenie tohto turnaja.

V komornom duchu a priateľskej atmosfére, za účasti klubov, organizátorov a hráčov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach prebiehalo finálne vyhodnotenie. Veľkým prínosom a zadosťučinením pre mnohých z nás, boli slová vďaky pána Mazura, na adresu nášho klubu, na zrealizovanie a organizáciu turnaja 4.veží v Bardejove, ktorú osobne vyzdvihol a ocenil. Začnem asi od začiatku…

Po príchode do miestnosti nás čakal menší švédsky stôl s kávou. s tradičnou ” herbatou ” a malými koláčikmi… / nedala sa nevšimnúť inšpirácia z Bardejova…”zlatá džezva s vriacou vodou, nakrájané citróny, čaje, tanieriky, šálky, dózy s kávou…. ” som rada, že sme v inšpirácii pomohli…”. Tradičné uvítanie, pozdrav so známymi, zasadnutie k stolom vyplnené premietaním fotiek. Konštatujeme, že najviac záberov a fotiek je práve z Bardejova. Ivan už berie do rúk fotoaparát a začína vizuálne zapisovať prvé dojmy. Potom sa slova ujíma pán Mazur.  Štatistiky. Stará Ľubovňa 80, Muzsyna 78, Bardejov 76. Rytro 57. Najviac detí v Starej Ľubovni, najmenej v Bardejove… Určite škoda.

Zamyslím sa. Bola som jednou z organizátorok 4.veží. Urobila som zo svojej strany maximum. Nie iba ja, ale aj Ivan, Jano Cuper a takisto aj J.Ferko a J.Kočiško.. Prečo teda absentovala u nás mládež? Juniori hrajúci prvú alebo druhú ligu… žiaci so základných škôl, žiaci z Raslavíc, ktorí boli trebárs v Ľubovni a Muszyne, deti , ktoré chodia na školské ligy… Kde sa stratil záujem o hru, záujem o šach, nezištnosť, kolegialita.chuť prísť a zahrať si ?

veľa otázok, veľa výhovoriek. Ako som v úvode spomenula, zadosťučinením sú slová vďaky p.Mazura, ktorý vyzdvihol promptnosť a ústretovosť organizátorov v Bardejove, výborné podmienky turnaja a vynikajúce zorganizovanie celého priebehu turnaja v Bardejove. Obzvlášť ocenil aj účasť prednostu, Ing.M.Bujdu. Nedalo sa nevšimnúť, že turnaj v Bardejove ho presvedčil o našich kvalitách….

Celkové vyhodnotenie 4.veží :

pozitíva : trojgeneračný turnaj

vysoké zastúpenie detí a mládeže

medializácia šachu

podpora a prehlbovanie pozitívnych vzťahov medzi slovenskou a poľskou komunitou

negatíva : problém s dopravou / v ďalších ročníkoch sa  uvažuje napríklad aj o ošetrení dopravy formou mikrobusov                   – menšie problémy sú trebárs aj s disciplínou hráčov / nahlasovanie až priamo na mieste- problém s obedmi, chýbajúci šachový materiál, atd…. /

Vízia do ďalších ročníkov : p. Mazur načrtol aj ďalšiu zaujímavú možnosť pre deti a mládež. Okrem tradičného turnaja 4.veží sa uvažuje aj o slovensko-poľskej lige pre deti, ktorá bude realizovaná formou družstiev s povinnou dievčenskou šachovnicou.  Verím, že sa táto idea ujme a do slovensko-poľskej ligy sa zapojíme aj my…

Potom nasledovalo tradičné vyhodnotenie. Za slovenskú stranu boli vyhodnotení : v kategórii do 14 rokov Šofránková K., za juniorov R.Hurtuk, v opene D.Nandráži…

Po vyhodnotení nasledoval obed v reštaurácii Panorama a družná debata, ktorá ma uistila v tom, že puto medzi nami a poľskými susedmi je naozaj výborné….

Ešte raz ďakujem p.Mazurovi, že sme mali česť stať sa na organizátormi turnaja a podporiť dobrú vec. Dúfam, že jeho dôvera v nás bude mať ďalšie pokračovanie.

/ klub BŠK reprezentovali na záverečnom vyhodnotení : Dzuriš, Kočiško, Škerlík, Jenčopaľová…/

 

 

Adresa