Ing.Evžen Gonsior- Význam šachovej hry pre formovanie osobnosti dieťaťa

6.12.2016 oslávil pán Ing.Evžen Gonsior 85narodeniny. Pán Gonsior má za sebou rad úspechov na českej aj medzinárodnej scéne.Je jedným z najlepších českých trénerov a metodikov. S pánom Gonsiorom som sa stretla aj na MŠT vo Frýdku. Jeho názory, rady, postrehy sú veľmi poučné. Po búrlivej diskusii na ČS, si možno nájdeme čas pozrieť si a vypočuť rady…

Adresa