Šarišská liga mládeže-3.kolo

Pozvánka na 5.ročník :

Usporiadateľ: ŠK SABINOV a CVČ SABINOV

Dátum: 25.02.2017/sobota/
Miesto: Jedáleň pri CVČ Sabinov, Komenského 41

Systém hry: 7 kôl, švajčiarsky systém, 2 x 15 min.+3s/ťah

Harmonogram: Prezentácia: 8:30do  9:00h.
                                   Začiatok turnaja: 9:00 h.

Prihlášky: Jozef Verbovský. mobil 0904 225 864, e-mail jozef_ver@centrum.sk
                                   23.02..2017
Štartovné: GPX-1,0 euro, OPEN 2,0 eura, Neprihlásení – 3,0 eura
Kategórie: CH08 – chlapci narodení 1.1.2009 a ml.

                                   D-8 – dievčatá narodené 1.1.2009 a ml.

                                  CH11 – chlapci narodení 1.1.2006 a ml.

                                   D-11 – dievčatá narodené 1.1.2006 a ml.

           CH14 – chlapci narodení 1.1.2003 a ml.

                                   D-14 – dievčatá narodené  1.1.2003 a ml.

                                   CH-20- chlapci narodení 1.1.1997a ml.a ml.

                                   D-20- dievčatá naqrodené 1.1.1997 a ml.     

Súčasť GPX mládeže (http://gpx.jogo.sk) pre hráčov s reitingom LOK maximálne 1400 alebo FIDE maximálne 1400. (hráči narodení 1.1.2009 a mladší bez obmedzenia reitingu.

Adresa