Otvorenie šachovej klubovne

Pozývame všetkých členov BŠK a zároveň aj všetkých šachistov na otvorenie šachovej klubovne, ktoré sa uskutoční dňa 6.3.2017 o 15.00 hodine v priestoroch HOS, Rhodyho č.6 / 1.poschodie /

Adresa