Zasadnutie VV BŠK

Dňa 28.02.2017 sa v priestoroch HOS, Rhodyho č.6 uskutočnilo druhé zasadnutie VV BŠK. Zápisnica z tohto zasadnutia bude uverejnená v sekcii VV BŠK dňa 3.3.2017.

Adresa