Klubový blicák

Pomaly sa začíname udomácňovať v nových klubových priestoroch. O to radostnejší je fakt, že miestnosť sa naozaj využíva.  Dnes veľmi pekne prekvapil Rudo a Jano. Jano pre chlapov priniesol zaujímavé riešiteľské úlohy / zo svojej partie v 2.lige…/ a veru mali čo rozmýšľať nad správnymi ťahmi. Rudo zasa na oplátku celkom pekne preanalyzoval na šachovnici svoje postavenie z nedeľnajšieho zápasu pred kamarátmi z klubu. … takže patrí sa len poďakovať. Dnešok / a dúfam že aj ďalšie pondelky / sme mali aj malý kruhový klubový blicák. Chlapci odohrali 5 kôl a tu sú výsledky :

1.Kočiško J. 4b

2.Zuščin M.3b

3.Pollák R. 3b

4.Arpáš K. 2b

5.Dzuriš I.1,5b

6.Bekiaris K. 1,5

Víťazom sladkosti odovzdáme ďalší pondelok,/keďže som sa musela ponáhľať na autobus/ a všetkých ostatných pozývame na ďalšie kolo.Blicík začína pondelok o 16.00 hodine, tempo 5minút.

 

Adresa