Ako sa Kamene zmenili na Figúrky?

Viete ? …. Naďabila som na celkom zaujímavú diskusiu staršieho dáta na fóre sšz. Takže preberám a prajem príjemné čítanie :,, kedy a hlavne prečo sa v slovenskom preklade Pravidiel šachu FIDE zmenili “Kamene” na “Figúrky”?

Názov dnešných šachových kameňov sa postupne vyvíjal tak ako sa šach, resp. jeho predchodcovia (od čaturangy/šatrandžu, stredovej a modernej podoby šachu) šíril po jednotlivých krajinách v podstate 2 smermi z oblasti dnešnej Indie/Pákistanu cez Perziu (Irán) – arabské štáty (ovládali dnešný Blízky východ, severnú Afriku až po juh Španielska – Cordobský kalifát, neskôr Grandský emirát),do západnej Európy sa tak šach dostával cez dnešné Španielsko/Pyrenejský polostrov (arabská južná časť spomínaný Cordobský kalifát + stredoveké kresťanské kráľovstvá najmä kastílske – leónske, aragónske atď.)
a juh Talianska v rámci normansko-arabských, odtiaľ ďalej do krajín západnej, severnej a strednej Európy, napr. do našich končín cez italských kupcov, ktorí obchodoval i na území českého a uhorského kráľovstva, resp. české kniežacie oddiely napr. pri (nemeckej) Svätej rímskej ríše cisár dobýval severotalianské mestá, postupne sa to mixovalo
východná Európa – najmä dnešné Rusko to získavalo priamo cez strednú Áziu i cez Mongolov, ktorí v tom čase ovládali takmer celú Áziu (od Číny, strednej Ázie, dnešný Irán ako Ilchanát, sever Indie ..)ďalej arabsko – byzantské (grécke) obchodovanie ..

Všetky zmeny historických názvov v desiatkach jazykov popisuje Harold J. R. Murray najkultovnejšej knihe “A History of Chess! najmä okolo str. 400 (odporúčam pozrieť)
od staroindického sanskrt – perzštinu – arabčinu – románske jazyky – latinčinu, katalánčinu, provensálnčinu, stredoveké a modernú francúzštiny, taliančinu atď., germánske, slovanské

Kým kráľ, pešiak, jazdec (buď ako kôň alebo ako rytier v stredoveku viď caballero, cavallero, knight) až tak veľké zmeny nezažil
veža rovnako buď ako rukh – rook sa niekde šírila ako klasická stredoveká veža/bašta hradu, niekde ako bojová loď/vojnový čln – ladja

najväčšie zmeny (najmä v chode figúr) s krátkokrokých na dlhokroké zažili dnešný strelec a dnešná dáma

strelec pôvodne arabský alfil/fil pôvodne z bojových slonov s lukostrelcami “Slon” (dodnes v taliančine/španielčine podobné názvy “alfiero”, alfil”, niekde ako biskup – podľa mitry “bishop” “pop”, niekde aj ako “šašo/blázon”
čiže nie je pravda, žeby bol všade biskup , resp. ten slon vznikol skôr zo strelca než jazdca

Takisto zo stredovekýcm kultom rytierstva a zmenou so slabej na najmocnejšiu figúru sa zmenila dnešná dáma/kráľovna pôvodne ako vezír/firs/ferz
(napr. dodnes v arabčine, turečtine, ruštine, maďarčine a iných orientálnych a nomádskych jazykoch alebo hetman v poľštine)

verzus dáma/kráľovna väčšine románskych/germánskych aj češtine/slovenčine “regina/dama/dame, kralevna …

Podľa Murraya to arabsko-perzské “firz/fierz sa dosť podobalo v stredovekej francúzštine vo výslovnosti na “vierg (z latinského virgo), teda panna

“Panna (stredoveký ideál čnosti – Panna Mária, kráľovna božia súčasne dáma/kráľovna v svetskom ponímaní

Takisto pomenovanie kráľ v románskych jazykoch je Rei, Rey, Roi, Re ….od latinského rex
u nás v slovanských a germánskych ako kráľ/král, koning, king ..má skôr pôvod od franského kráľa Karla Veľkého “Carolus

niekde ako cár/tsar to zas vzniklo od cisár/Caesar

Ak si to šachista uvedomí tak pozná intuitívne preklad prakticky všetky názvy figúr v rôznych jazykoch, ak to uvidí v nejakej knihe/časopise alebo notácii s cudzincom nech je to hoc Azerbajdžanec alebo Dán.

Vrátim sa, ale späť kameň/figúrka – slovenčina sa nezmenila len máme zlý preklad v pravidlách.

Kameň je abstraktná forma pomenovania, figúrka materiálna
je v tom podobný rozdiel ako srdce – anatomický/medicínsky (to je figúrka) vs. “poetické milujem z celého srdca/z celej duše (kameň v šachu)

Myslím, že ten odtieň významu tu je.

 

Adresa