Šachový turnaj SNP- 38.ročník, štartovacia listina

Slovenské národné povstanie sa v súčasnosti  považuje za jeden z najdôležitejších míľnikov slovenskej histórie. 29. august – deň Slovenského národného povstania- je štátnym sviatkom SR..Mnoho ulíc, mostov budov a miest je pomenovaných práve po povstaní. Pamiatku tohto aktu boja a odporu proti fašizmu si každoročne pripomínajú ľudia na celom Slovensku.

Táto významná historická udalosť bola impulzom aj pre členov šachového klubu BŠK-Bardejov, ktorý si pamiatku SNP uctili zrealizovaním šachového turnaja s príznačným názvom : Šachový turnaj SNP. Práve tento turnaj sa stal medzníkom v histórii klubu BŠK.  Prešiel rôznymi obmenami,ktoré reflektovali na súčasný stav šachu a spoločnosti, a začína sa dostávať na svoje pôvodné výslnie.Veľkú zásluhu na realizácii a ozdravení turnaja SNP má najmä predseda klubu, Ing.J.Cuper a bývalý tajomník klubu, Mgr.Ivan Dzuriš. Dlhé roky participovali na organizácii tohto turnaja. Nezištne, ľudsky, s úmyslom zachovať tradíciu a ponúknuť hráčom kvalitnú a obohacujúcu hru .Obaja páni sú v tomto smere „ pamätníci „ keďže stáli,aj ako hráči, pri zrode 1.ročníka turnaja, ktorý sa konal 8.8.-17.8.1980 v Bardejove. Ich skúsenosti a myšlienky pomohli nasmerovať turnaj SNP na cestu, ktorá je v zmysle šachovej kultúry osobitá a hodnotná. Turnaj SNP ako jeden z mála na Slovensku , ak nie jediný, vyžaduje od hráčov spoločenské oblečenie. Organizátori sa práve týmto „ obmedzením „ snažia prinavrátiť šachu jeho postavenie, kultúru a úctu.

V tomto roku sa 38.ročník medzinárodného šachového turnaja SNP, koná v termíne 17.08-20.08.2017, v Bardejove, v zasadacej miestnosti VV. Riaditeľom turnaja je predseda klubu, Ing.J.Cuper.Turnaj je uzavretý, iba pre pozvaných účastníkov. V hlavnom turnaji hrá 10 účastníkov, systémom každý s každým, tempo 60minút na partiu, bonifikácia  15s na ťah Priebežne s hlavným turnajom sa bude realizovať aj vedľajší turnaj B. Víťaz skupiny B si zabezpečí svojim víťazstvom postup do turnaja A na ďalší rok. Súčasťou turnaja je neodmysliteľná turistika a spoločný obed. Účasť na podujatí je najmä pre domácich hráčov aj adekvátnou formou odmeny za ich celoročnú prácu a aktivitu pre klub.

Štartová listina A-turnaja :

Báňas Ján                         IM       2212           SVK

Demeter Peter                            2225           SVK

Dors Ryszard                                2193           POL

Kovaľ Anton                                 2054           SVK

Veselovský Ján                           2040        SVK

Tressa Gerard                              2006           SVK

Cuper Ján                                      1952           SVK

Cehelský Cyril                               1863           SVK

Tiebe Heinz                                   1871             D

Jenčopaľa Alexander                   1819           SVK

Turnaj B :- bude doplnený priebežne. Propozície turnaja sú na hlavnej stránke.

Celú históriu turnaja zmapoval náš už takmer ” kunzhistorik ” Ivan Dz., ktorému patrí samozrejme vďaka a obdiv za tento počin. Poďme si teda trochu zaspomínať a pozrime sa, ako to vyzeralo niekedy….

,,

 XXVI. ročník, 13.-20.8.2005

 

Bardejovskí šachisti v spolupráci s Cen­trom voľného času a Hornošarišským osve­tovým strediskom usporiadali v Centre voľného času 26. ročníka šachového festivalu SNP „Bardejov 2005“, ktorého sa zúčastnili šachisti z Nemecka, Poľska a Slo­venska. V hlavnom otvorenom turnaji bojo­valo o víťazstvo 40 hráčov, z ktorých 25 malo osobné koeficienty na listine FIDE a me­dzi nimi jedna WGM a jeden MM. Prekvapením pre organizátorov tradičného podujatia je neú­časť polských šachistov v hlavnom tur­naji, ktorí v ňom v minulých rokoch mali niekoľko desiatok hráčov. Záujem prejavila opäť aj reprezentácia Nigérie, ale organizátori túto ponuku znovu odmietli.

Počas otvorenia festivalu si účastnici ustili minútou ticha pamiatku na tra­dičného účastníka tohto podujatia, RNDr. Vladimíra Haraštu z Bratislavy, ktorý sa v hlavnom turnaji vždy umiestňoval na popredných miestach, domi­noval v bleskových turnajoch a bol aj nad­šeným turistom. 13. júna 2005 zomrel v Bratislave vo veku nedožitých 66 rokov.

Od za­čiatku turnaja sa súboj o víťazstvo zúžil na dvojicu – ženská medzinátodna veľmajsterka (WGM) a mužská medzinárodná majsterka (IM) Zuzana Hagarová a domáci hráč Milan Bedná­r. Po 3. kole sa na čelo prebojoval Bednár a aj po 5. kole mal pred Hagarovou náskok pol bodu. V 6. kole ich vzájomná partia skončila nerozhodne a tak si Bednár náskok podržal. V 7. kole Bednár remizoval s Hagarom, Hagarová zdolala Močáryho a tak jeho náskok zrovna­la. V 8. kole obaja zvíťazili a definitívne roz­hodnutie padlo až v poslednom 9. kole, keď Bednár znovu získal náskok pol bodu po víťazstve so Šarmírom. Hagaro­vá iba remizovala s FM Vladimí­rom Mrvom. Víťazom hlavného turnaja sa tak stal Milan Bednár (hráč extraligového Tatrana Prešov a prvoligového BŠK Bardejov) Hagarovou a pre­kvapením turnaja, domácim Petrom Lihosithom.

V 2. ročníku turnaja osobností (18. augusta), ktoré mali zásluhu aj na rozvoji šachu v Bardejove, zvíťazil Ryszard Samek (organizátor šachu v družobnom Lesku, Poľsko), na 2. mieste skon­čil Karol Pekár (prezident Slovenského ša­chového zväzu, Lipt. Mtkuláš) a na 3. mieste Eugeniusz Liana (prezidenti družobného GKSz „Kornuty“ Gorlice). Ďa[ej nasledovali 4. Jatoslav Bánoci (funkcionár Prvého ŠK Prešov), 5. Wiesław Budzioch (exprezident GKSz „Kornuty“ Gorlice), 6. Rudolf Beliš (predseda Prešovského krajského šachového zväzu), 7. Milan Hrivniak (starosta i organizátor ša­chu v Lukavici), 8. Ján Cuper (prezident Barde­jovského šachového klubu), 9. Jozef Kozák (sta­rosta Kračúnoviec a bývalý funkcionár Okresného šachového zväzu v Bardejove) a 10. Eduard Hagara (organizátor šachu v Kežmarku).

V bleskovom turnaji (16. augusra) si víťazstvo odniesol Peter Hricík z domáceho oddielu, ktorý zvíťa­zil pred Bednárom a Podobom. Ďalej bolo poradie: 4. Mazúr (Michalovce), 5. V. Mrva (Prešov), 6. Šarmír (Senica), 7. Brodzák (Zborov), 8. Blicha (Košice), 9. M. Fedorko (Bardejov) a 10. Mertens (Michalovce).

Nechýbala ani turistika. 17. augusta jej trasa viedla okolím Bardejova a cieľ bol na Bardejov­skom Mihaľove. Účastníci festivalu prežili v Bardejove pekný šachový týždeň, aj ked v niektorých dňoch zapršaný. Tieňom poduja­tia bolo náhle ochorenie nemeckého hráča Gernota Hebera. Po 4. kole mal na vedúce­ho Bednára stratu iba pol bodu. Pre nevoľnosť musel byť prevezený do Fakultnej nemocnice v Košiciach. Za pomoc pri záchrane jeho života treba poďakovať lekárom NsP sv. Jakuba v Bardejove a bardejovskému rodákovi MUDr. Martinovi Beňovi, ktorý pomohol zariadiť jeho rýchle ošetrenie v Košiciach. Možno aj táto nepríjemná udalosť stresovo vplývala na ďal­ších dvoch nemeckých hráčov, ktorí obsadili až 27. (Heinz Tiebe, 4 body) a 31. miesto (Frank Wermuth, 3,5 bodu).

Počas turnaja sa diskutovalo o budúcnosti šachového festivalu, o zmenách, ktoré by ho mohli zatraktívniť. Usporiadatelia budú zvažovať, čo z pripomienok bude v Bardejove reálne. Dokonca tu padla aj otázka usporiadania majstrovstiev Slovenska, ktoré by boli súčasťou tohto festivalu.

 

Open turnaj

Por. Hráč Klub Federácia rat. Body
1 Bednár Milan BŠK Bardejov SVK 2224  7,5
2 Hagarová Zuzana KdV Kežmarok SVK 2383   7
3 Lihosith Peter BŠK Bardejov SVK 2060  6,5
4 Hagara Martin KdV Kežmarok SVK 2160   6
5 Mrva Vladimír Tatran Prešov SVK 2174   6
6 Podoba Milan ŠKŠ Dubnica n/V SVK 2120   6
7 Murín Pavol MŠK Dolný Kubín SVK 2023   6
8 Šturc Gustáv ŠK Slovan Bratislava SVK 2112   6
9 Mrvová Alena PŠK Prešov SVK 2190  5,5
10 Močáry Metod ŠK Liptov SVK 2057  5,5
11 Kovaľ Anton BŠK Bardejov SVK 2198   5
12 Kovaľ Michal BŠK Bardejov SVK 2063   5
13 Mazúr Štefan Zemplín Michalovce SVK 2084   5
14 Šarmír Miloš SH Senica SVK 2154   5
15 Blicha Martin ŠK Hydina Košice SVK 2026   5
16 Brodzák Ján TJ Magura Zborov SVK 2035   5
17 Krajník Richard Slávia UPJŠ Košice SVK 1928   5
18 Cehelský Cyril ŠŠK Humenné SVK 1996   5
19 Veselovský Ján BŠK Bardejov SVK 2115  4,5
20 Fedorko Martin BŠK Bardejov SVK 2025  4,5
21 Brudňak Peter ŠK Stropkov+Svidník SVK 1858  4,5
22 Marušák Peter BŠK Bardejov SVK 2133  4,5
23 Mertens Tomáš Zemplín Michalovce SVK 1918  4,5
24 Pollák Rudolf BŠK Bardejov SVK 2021   4
25 Ondis František ŠK JRC Lukavica SVK 1736   4
26 Vlkovič Pavol ŠKH Cífer SVK 1897   4
27 Tiebe Heinz Stahl Blankenburg Nemecko 1714   4
28 Fuchs Lukáš BŠK Bardejov SVK 1647   4
29 German Matúš BŠK Bardejov SVK 1350   4
30 Paulička Ivan Spoje Bratislava SVK 1828  3,5
31 Wermuth Frank Stahl Blankenburg Nemecko 1544  3,5
32 Ondik Ján ŠK JRC Lukavica SVK 1678  3,5
33 Heber Gernot Stahl Blankenburg Nemecko 2012   3
34 Lihosith Tomáš BŠK Bardejov SVK 1493   3
35 Feledík Tomáš BŠK Bardejov SVK 1628   3
36 Feledík Ľuboš BŠK Bardejov SVK 1497   3
37 Uličný Martin ŠK Partizán 75 Bardejov SVK 1350   3
38 Kuchta Maroš ŠK Stropkov+Svidník SVK 1350  2,5
39 Hužvár Peter BŠK Bardejov SVK 1350   2
40 Dyľ Pavol ŠK Stropkov+Svidník SVK 1350  1,5

 

Turnaj osobnosti, 19.8.2005

  1. Samek Ryszard (Poľsko), 2. Pekár Karol (Liptovský Hrádok) po 4, 3. Liana Eugeniusz (Poľsko) 3,5, 4. Bánoci Jaroslav (Prešov), 5. Budzioch Wiesław (Poľsko), 6. Beliš Rudolf (Prešov) po 3, 7. Hrivniak Milan (Lukavica) 1,5, 8. Cuper Ján (Bardejov), 9. Kozák Jozef (Kračúnovce), 10. Hagara Eduard (Kežmarok) po 1.

 

 

Adresa