Medzinárodný anonymný šachový skladateľský jubilejný turnaj Československo 100

Slovenská organizácia kompozičného šachu a Šachový zväz České republiky
v spolupráci s partnermi turnaja Nadácia 42, Bratislava a Pražská šachová společnost
vypisujú pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky

Medzinárodný anonymný šachový skladateľský jubilejný turnaj Československo 100

1. Oddelenia: a) Mat 2. ťahom
b) Pomocný mat 2. ťahom
c) Symbolická skladba bez obmedzenia výzvy a podmienok, ktorá
akýmkoľvek spôsobom evokuje 100. výročie vzniku ČSR

Celé propozície sú uverejnené v Šachovom týdeníku 2017 41-42.

Adresa