Ratingy máj 2018

v prílohe prehľad ratingov  máj 2018 BŠK-ratingy máj

Najväčší nárast Jenčopaľa Alexander +73,60   1943       National Rank SVK U14     7. 

                                Angelovič Adrián  +73,60          1719         National Rank SVK U16      32. 

                               Pollák Rudo +35,60                     1801          National Rank SVK              1114 

                                Volčko Richard +25,20             2068            National Rank SVK U18-     6.

 

 

Adresa