XXXVIII.ročník SNP priniesol kvalitné výkony

Menej je niekedy viac :,,Menej veľkých, vzletných slov a radšej malý krok správnym smerom. Tak ako 10 lyžíc cukru nespraví kávu chutnejšou. Pridaj si podľa svojej potreby, podľa svojej chuti, len toľko koľko je rozumné a zdravé.”..

Týmito slovami by sme mohli charakterizovať celý obsah a ideu turnaja SNP, ktorý prebiehal počas 17.-20.8.2017. Riaditeľovi turnaja, p.Cuperovi, sa podarilo vniesť do malého slovenského šachového sveta turnaj, ktorý je na Slovensku ojedinelý a ktorý je príjemným osviežením a cestou, po ktorej by sme mali smerovať . 10 hráčov sa stretlo v A-turnaji, v ktorom  sa odohralo 9 kôl. Hralo sa kruhovým systémom, každý s každým. Zastúpené boli tri federácie. Poľsko / R.Dors /, Nemecko / Tiebe, Schuster / a samozrejme hráči zo Slovenska. Najväčším favoritom a hviezdou turnaja bol šachista IM Ján Baňas. Riaditeľ turnaja nezabudol ani na klubových hráčov.Domáce farby reprezentoval A.Kovaľ, J,Veselovský a príležitosť dostal aj dvanásťročný A.Jenčopaľa.  Medzi ďalšími hráčmi sme zaznamenali aj bardejovského rodáka G.Tressu, pána P.Demetera z Prešova a takisto aj člena VV  SŠZ C.Cehelského

Vyspelosť šachistov sa hodnotí  hernou, ale aj spoločenskou vyspelosťou. To, že p.riaditeľ mal pri výbere hráčov šťastnú ruku, bola cítiť už pri vstupe do miestnosti. Spoločenské obleky, príjemné ticho, nerušivá konverzácia a kvalitné šachové partie boli na dennom poriadku. Nečudo, že o prvenstvo sa bojovalo až do posledného kola, kedy sa stretli IM Baňas a P.Demeter. Vzájomná partia dvoch najvyššie nasadených hráčov skončila po dvoch hodinách hry remízou. Prekvapením posledného dňa bol aj veľmi pekný výkon domáceho J.Veselovského, ktorý porazil 3.nasadeného R.Dorsa.

Poradie: 1.miesto IM Baňas, 2.miesto Demeter P., 3.miesto R.Dors

4.miesto : Tressa G,5.miesto Kovaľ A., 6.miesto Veselovský J., 7.miesto Cehelský C,.8.miesto Jenčopaľa A, 9.miesto Tiebe H., 10.miesto Schuster R.

Súbežne  s A-turnajom prebiehal aj B-turnaj. Výsledky : 1.miesto Kočiško, 2.miesto Dzuriš, 3.miesto Pollák, 4.miesto Arpáš.

Výkony hráčov celý čas pozorne sledoval hlavný rozhodca turnaja I.Dzuriš. Sprievodnou akciou počas turnaja bola aj turistická vychádzka na hrad Zborov, kde šachistov sprevádzal správca hradu p.Kaminský.

V závere turnaja, po vyhlásení víťazov a odovzdaní cien, nasledovalo malé pohostenie a družná debata. Dojmy z turnaja boli len pozitívne,ako pre účastníkov, tak aj pre organizátorov. Pekná myšlienka potrebuje rozlet, ale aj pevnú cestu. K tej našej sa pridali aj sponzori, ktorý turnaj SNP podporili.

  1. KOH MONT , s. r. o ,  Bardejov
  2. AGROKARPATY , r. o ,  Plavnica
  3. Minerálne vody,  s. ,  Prešov
  4.  Tesco Stores SR a.s.  hypermarket,pobočka Bardejov.

Akciu finančne podporil aj Krajský šachový zväz Prešov. Všetkým sponzorom patrí vďaka za podporu a pomoc, bez ktorej by turnaj nemohol byť  zrealizovaný na adekvátnej úrovni.

 

           

Mapa