Členovia

Pokiaľ by ste chceli finančne podporiť náš klub, prispieť na podporu talentovanej mládeže,podporiť organizáciu turnajov, prácu s deťmi a rozvíjať šachové aktivity a kvalitu klubu, zverejňujeme číslo účtu, na ktorý môžte prispieť ľubovoľnou čiastkou. Vopred ďakujeme za každú pomoc !

IBAN:  SK9875000000004024243005

Zoznam členov BŠK : zoznam členov, počet 33

 

Mapa