História

Šach v Bardejove

Bardejovský šach začína písať svoju históriu v roku 1926, kedy na podnet košického šachistu Zoltána Vécseya zorganizovali v Bardejovských Kúpeľoch medzinárodný turnaj za účasti popredných svetových šachistov.

V roku 1928 šach organizoval v Bardejove veliteľ miestnej vojenskej posádky kpt. Vágner, pred a počas druhej svetovej vojny Imrich Holováč, od roku 1950 Ing. Pavol Krylov, v roku 1955 zorganizoval v Bardejovských Kúpeľoch národný turnaj vtedajší správca kúpeľov Vaverčák, od sezóny 1960/61 sú organizátormi šachu Imrich Jozef Jančik a Pavol Mikluššák. V roku 1966 prestali hrávať majstrovské stretnutia. Posledným predsedom Okresného šachového zväzu bol Gabriel Drobniak

Založenie klubu

Ešte v roku 1972 predseda Krajského šachového zväzu v Košiciach JUDr. Karol Láska povedal: „Rád by som už konečne videl znovu v krajskej súťaži družstiev aj družstvo z Bardejovského okresu, kde šach mal niekedy dobrú tradíciu.”

Nad týmito slovami sme niekoľko rokov uvažovali, starším sa do funkcionárskej práce ísť nechcelo, mladí to ešte robiť nevedeli a nebola ani telovýchovná jednota, ktorá by bola ochotná i schopná šachistov zastrešiť. Ťažko bolo zohnať aj „strechu“ nad hlavu, lebo priestorov pre šachovú klubovňu v meste nazvyš nebolo. V týchto podmienkach bolo ešte veľmi ťažké splniť požiadavku JUDr. Karola Lásku.

Ale termín, ktorý si Šachový zväz v Bardejove dal v roku 1972, sa chýlil k záveru.

Pri mnohých šachových podujatiach v rámci mesta i okresu a pri množstve šachistov v Bardejove bolo nevyhnutné založiť organizáciu, ktorá by ich organizačne podchytila. Touto organizáciou sa stal Závodný klub ROH pri n. p. JAS na čele s jeho riaditeľom Jánom Suráňom, ktorý založením šachového krúžku rozvíril šachovú hladinu v meste. Krúžok bol založený 19. januára 1975 po turnaji (11. – 19. januára) usporiadanom pri príležitosti 30. výročia oslobodenia mesta a jeho víťazom sa stal Pavol Sajdák. Krúžok mal 29 zakladajúcich členov a jeho vedúcim bol Ing. Stanislav Jašš.

Ale členovia krúžku i ďalší šachisti v meste neboli spokojní iba s hrou medzi sebou. Chceli si svoje sily zmerať aj so šachistami z iných miest. Preto s iniciatívou vyšli Ján Cuper, Ivan Dzuriš a Pavol Pollák. Prostredníctvom OV ČSZTV začali sondovať možnosti zastrešenia šachu v niektorej mestskej telovýchovnej jednote. TJ Slávia ODPaM, ktorá mala šachový oddiel mládeže, dospelých šachistov nechcela zobrať. Zásluhou vtedajšieho tajomníka TJ Partizán Bardejov Vladimíra Savčinského došla ponuka na zastrešenie od tejto TJ. Bývalý skokan do výška sa tak stal prvým „krstným otcom“ vzniknutého šachového oddielu.

Po dojednaní všetkých ekonomických podmienok sa 1. októbra 1975 na spoločnej schôdzi zišli Ján Cuper, Ivan Dzuriš, Rudolf Fudala, Ing. Jozef Krajči a Pavol Pollák, aby doriešili obnovenie šachového oddielu pri TJ Partizán Bardejov. Vytvorili pracovný výbor, ktorého predsedom sa stal Ivan Dzuriš, tajomníkom Ing. Jozef Krajči a členmi Ján Cuper, Rudolf Fudala a Pavol Pollák.

Na 10. októbra 1975 bola zvolaná zakladajúca členská schôdza v ZK ROH n. p. Jas, ktorej sa zúčastnilo 15 šachistov. Aby súťažný šach v Bardejove mal dobré podmienky pre činnosť, materiálne zabezpečenie i širšiu členskú základňu, došlo k zlúčeniu šachového krúžku pri ZK ROH n. p. JAS a šachistov z radov členov TJ Partizán a TJ Slávia ODPaM. Vznikol pomerne silný a životaschopný oddiel, ktorý si na zakladajúcej členskej schôdzi vytýčil hlavné zámery do budúcnosti a zvolil nový výbor oddielu. Predsedom sa stal Ivan Dzuriš, podpredsedami Miron Kantuľák a Imrich Kotvan, tajomníkom Jozef Krajči, hospodárom Rudolf Fudala a členmi bez funkcie Jaroslav Cvelihar a Pavol Pollák.

Druhým „krstným otcom“ novozaloženého šachového oddielu sa stal medzinárodný šachový majster Ján Plachetka z TJ VSŽ Košice, ktorý po ustanovujúcej schôdzi zohral v ZK ROH n. p. JAS simultánku. Nastúpilo proti nemu 15 členov novozaloženého šachového oddielu. Výsledok bol 14:1 pre Plachetku, keď remízy s ním dosiahli Imrich Kotvan a Stanislav Škerlík. Po nej Plachetka zohral naslepo aj dve víťazné partie súčasne proti Pavlovi Sajdákovi a Ivanovi Kantuľakovi.

Výbor oddielu sa menil, vystriedalo sa v ňom viacero funkcionárov a menil sa aj názov (TJ Partizán, BSC Jas, BSC, BŠK – Bardejovský športový klub až po súčasný BŠK – Bardejovský šachový klub). Od roku 1978 bol predsedom oddielu Ivan Kantuľak, od roku 1979 Jozef Krajči a od roku l985 až doteraz Ján Cuper. V súčasnom výbore klubu je Ján Cuper prezidentom a členmi sú Ivan Dzuriš, Jozef Kočiško, Anton Kovaľ, Rudolf Pollák, Jana Jenčopaľová, Ján Veselovský a Ľuboš Tokarčík.

Zásluhu na organizačnom rozvoji šachu v meste i okrese okrem už spomínaných majú aj Július Pašiak, Ľubomír Vyskoč, Ján Rusin, Ján Suráň, Mária Gmitterová, Vincent Fedor, Ján Marhulík, Kosmas Bekiaris, Jozef Čopák, Pavol Sajdák, Ján Snak, Miron Kantuľak, Štefan Kucko, Stanislav Hudák, Július Ducký, Anton Dubovecký, Darina Soroková, Margita Bukovská, Emil Manák, Jozef Gmitter, Jozef Bicák, Ján Struhár a Peter Vendel v Bardejove, Jozef Zlacký v Kobylách, Michal Soroka, Andrej Sasarák Pavol Šurkala a Milan Didič v Chmeľovej, Milan Bednár v Kurime, Jozef Kozák, Emil Diky a Marián Pajdič v Kračúnovciach, Marek Mojdis v Giraltovciach, Milan Hrivniak v Lukavici, Jozef Biško, Ján Brodzák a Marián Biško v Zborove, mnohí sponzori a ďalšie iné tu nemenované osoby.

Pohyb družstva po slovenskej šachovej scéne

Pri vzniku šachového oddielu v roku 1975 pri vtedajšej Telovýchovnej jednote Partizán Bardejov malo seniorské šachové družstvo šťastie, že v najnižšej krajskej súťaži družstiev sa v súťažnej sezónne 1975/76 objavilo voľné miesto a vtedajší predseda Krajského šachového zväzu v Košiciach JUDr. Karol Láska ponúkol ho práve Bardejovu. Dôvodom bol ten, že šachový oddiel z Bardejova mal v minulosti stabilné miesto v krajských súťažiach družstiev.

Prvé súťažné stretnutia v krajských majstrovstvách II. triedy zohrali šachisti Partizána Bardejov ešte v roku 1975 a potvrdili oprávnenosť zaradenia do súťaže, lebo vo všetkých zvíťazili. 9. novembra 1975 v Prešove zdolali TJ Autobrzdy PAL Prešov 6:2 v zostave Sajdák, Kotvan, V. Kantuľak, Cvelihar, R. Fudala, P. Pollák, S. Škerlík a I. Kantuľak (prehral Kotvan a remizovali Sajdák a V. Kantuľak). Na domácej pôde 16. novembra s Lokomotívou Vranov 4,5:3,5, 30. novembra v Michalovciach s Kerkom 8:0, 7. decembra doma s Energetikom Veľké Kapušany 5,5:2,5 a 14. decembra doma so Slavojom Poľnohospodár Trebišov 4,5:3,5.

Už v tejto sezóne družstvo postúpilo z 2. miesta do majstrovstiev kraja I. triedy, z ktorej ale po dvoch rokoch vypadlo.

V sezóne 1978/79 zvíťazilo v II. triede MK a ďalšie štyri sezóny bolo účastníkom I. triedy, kde postupne obsadilo 10., 8., 6. a 4. miesto.

V sezóne 1983/84 došlo k reorganizácii a Partizán Bardejov bol zaradený do šarišskej skupiny MK, kde aj zvíťazil a vo finále MK obsadil 4. miesto. O rok v skupine skončil na 3. mieste a do finále nepostúpil.

Ďalšia reorganizácia prišla v sezóne 1985/86 a Partizán Bardejov bol zaradený do najvyššej krajskej súťaže, ktorá bola označená ako skupina A. Z tejto súťaže zostúpilpo jednej sezóne v šarišsko-dukelskej skupine I. triedy MK sa vrátil do krajských majstrovstiev.

Po troch sezónach v tejto súťaži (obsadil postupne 4., 3. a 2. miesto) postúpil v sezóne 1989/90 z 2. miesta do II. SNL. V nej v sezóne 1990/91 skončil na 11. mieste.

Najúspešnejšou bola sezóna 1991/92, kedy družstvo skoro postúpilo do I. SNL (chýbalo pod bodu v jednej partii so Sninu) a do II. SNL postúpilo z divízie aj rezerva TJ Partizán. Bol to značný úspech, mať dva kolektívy v II. SNL, čo v dovtedajšej histórii oddielu nebolo.

Ale bola to asi aj „chyba“, lebo oddiel sa musel rozdeliť na dva samostatné kolektívy, pripravovala sa ďalšia reorganizácia a z II. SNL vypadávalo až 7 družstiev. To bol asi aj dôvod, že bardejovský šach zasiahla „čierna“ sezóna 1992/93, kedy už obe družstvá hrali pod novým názvom BSC Jas (od 7.9.1992) a obidve vypadli z II. SNL (družstvo A skončilo na 11. a družstvo B na 13. mieste).

V nasledujúcej sezóne 1993/94 družstvo BSC Jas vyhralo divíziu, vrátilo sa do II. ligy a udržalo sa v nej.

V sezóne 1995/96 skončilo v nej na 2. mieste a pri ďalšej reorganizácii (vznikla jedna extraliga a jedna celoslovenská I. liga) postúpilo do I. ligy, v ktorej v sezóne 1996/97 skončilo na 7. mieste.

O rok neskôr sa I. liga z ekonomických dôvodov rozdelila na dve skupiny a vo východnej skupine Bardejov skončil piaty.

V sezóne 1998/99 to bolo až desiate miesto a nasledoval zostup do II. ligy, ktorý bol pre družstvo BSC Jas „ekonomickým vykúpením“. II. liga bola ekonomicky ďaleko výhodnejšia. V skupine D II. ligy družstvo s novým názvom BŠK (Bardejovský športový klub – od 1.7.1999) obsadilo 8. miesto, o rok sa šachový oddiel bývalej „veľkej“ TJ vzdal a začal vystupovať ako Bardejovský šachový klub, aj keď mu stará skratka BŠK ostala.

Po tejto zmene skončilo družstvo na 2. mieste, o rok na 4. mieste. Aj v sezóne 2002/03 sa v súťaži udržalo a v sezóne 2003/2004 ju vyhralo a po piatich rokoch sa vrátilo do východnej skupiny I. ligy.

V ročníku 2005/2006 z nej vypadlo a dva roky hralo 2. ligu. V ročníku 2006/2007 skončilo na 2. mieste za Sabinovom a o rok 2. ligu vyhralo a vrátilo sa do 1. ligy, ktorú hralo dva roky.

V ročníku 2009/2010 skončilo na 2. mieste a po kvalifikácii v Žiline so Slovanom Bratislava C postúpilo do najvyššej slovenskej súťaže, do Extraligy. V nej hralo iba jednu sezónu 2010/2011 a bez víťazstva zostúpilo späť do 1. ligy, kde hrá až doposiaľ

Bardejovskí šachisti v minulosti a aj v súčasnosti dodržujú jednu zásadu – všetky súťaže hrali a hrajú iba s vlastnými odchovancami. Do družstiev nepotrebujú „kupovaných“ hráčov, i keď také ponuky boli a aj sú. Chcú dokázať, že aj s hráčmi z vlastnej liahne sa dá úspešne hrať vo vyšších súťažiach. Šach hrajú pre vlastné potešenie, nie pre zárobky „cudzincov“.

V Čs. extralige žien hralo družstvo BŠK v roku 2012 v Ružomberku, kde získalo 3. miesto na Slovensku.

Kto doposiaľ zažiaril?

V 30-ročnej histórii šachového klubu BŠK sa v členskej základni vystriedalo vyše 250 šachistov, z ktorých niekoľkí zažiarili aj na vrcholných republikových, európsky i svetových súťažiach.

Prvou takou „hviezdičkou“ a neskôr aj „hviezdou“ bola Alena Bekiarisová, teraz už Mrvová. Majsterkou bývalého Československa bola dvakrát (Příbram 1988 do 10 rokov, Chomutov 1989 – do 12 rokov) a majsterkou Slovenska sedemkrát (1987 a 1988 Spišská Nová Ves – do 10 rokov, 1989 Bratislava – do 12 rokov, 1990 Rimavská Sobota – do 14 rokov, 1994 Gelnica – do 16 rokov, 1995 Martin – žiačky stredných škôl, 998 Prievidza – do 20 rokov). Okrem toho bola aj majsterkou Slovenska žien v rýchlom šachu.

Druhou „hviezdičkou“ bola Lenka Bukovská, ktorá bola majsterkou Slovenska iba raz (1993 Kežmarok – do 10 rokov).

Treťou bola Zuzana Žemličková, ktorá bola majsterkou Slovenska dvakrát (Trnava 2000 – do 8 rokov, Kysucké Nové Mesto 2003 – do 10 rokov).

Po troch dievčatách bol štvrtým Peter Kalata, ktorý bol majstrom Slovenska štyrikrát (Martin 2000 a Košice 2001 – žiaci stredných škôl, Martin 2001 a Košice 2003 – do 18 rokov).

Potom to bola dvakrát Alexandra Tejová, pravda ešte ako členka KK Bosco BJ (2008 do 8 tokov a 2011 do 10 rokov).

Raz bol majstrom SR aj Richard Volčko (Ružomberok 2013 do 12 rokov).

No a zatiaľ poslednou bola Dominika Ferková (2014 do 12 rokov, Ružomberok 2014 žiačky ZŠ )

Štyri tituly majstra Slovenska získali aj kolektívy mládeže: mladší žiaci (Odolená Voda 1992), starší žiaci (Žilina 1995 a 1996) a starší dorastenci (Prešov 1997). Kolektív starších žiakov bol aj dvojnásobným víťazom celoročnej Veľkej ceny SR (1999/2000 a 2002/2003). Od roku 1991 boli družstvá mladšieho i staršieho dorastu (neskôr už iba ako kolektív dorastenecký) účastníkmi celoslovenskej I. dorasteneckej ligy.

Zo súčasnej doby to boli už iba 2. miesta na M-SR družstiev mladších žiakov (2011 – Buzinkay, Zuščin, Volčko, Ferková a 2013 – Volčko, Ferková, Tejová, E. Paňko).

Za spomínané výsledky boli do slovenskej reprezentácie nominovaní Bekiarisová-Mrvová, Bukovská, Kalata, Ferková, Tejová a Volčko.

Bekiarisová-Mrvová sa zúčastnila dvoch mládežníckych ME (Rimavská Sobota 1992 a 1996) a troch MS (Bratislava 1993, Szeged 1994, Mallorka 1995), MS junioriek (Calicut, India 1998) jedných ME ženských družstiev (Batumi, Gruzínsko 1999) a štyroch ženských olympiád (Jerevan 1996, Elista, Rusko 1998, Istanbul, Turecko 2000, Bled, Slovinsko 2002, Istanbul, Turecko 2012). Jej najväčšími úspechmi sú titul majsteriek Európy družstiev v Batumi, 3. miesto na ME do 16 rokov v Rimavskej Sobote (1996) a titul majstrov Slovenska s Tatranom Prešov v extralige 1999/2000.

Bukovská štartovala iba na MS mládeže 1993 v Szombathely (Maďarsko).

Kalata dvakrát na ME (Estónsko 1997, Grécko 2001) a raz na MS (Cannes, Francúzsko 1997)

Na MEÚ hrali okrem Ferkovej (2. miesto 2014) aj VolčkoTejová.

Dominika Ferková absolvovala viacero ME a MS

Užitočné prihraničné kontakty s Poľskom

Veľmi prospešnými sa ukázali viaceré kontakty so zahraničnými šachovými klubmi. Umožňovali dospelým a najmä mládeži stretávať sa za šachovnicami s hráčmi z celej Európy.

Dôležitým medzníkom v týchto vzťahoch mal organizátor šachu v Krosne, Andrzej Danysz, ktorý od roku 1984 bardejovských šachistov pozýval na turnaje do Poľska a zabezpečoval účasť poľských šachistov na turnajoch v Bardejove. Bardejovskí hráči sa zúčastnili medzinárodných turnajov v Pilzne, Iwoniczi Zdrój, Lesku, Krosne (Poľsko), Leningrade (ZSSR) a Békéscabe (Maďarsko), kde sa mali možnosť stretnúť so šachistami z Holandska, NDR, Rumunska, ZSSR, Poľska, Maďarska, Juhoslávie a iných štátov. Po jeho odchode z Krosna už Bardejovčania mali dostatok vlastných kontaktov.

Od roku 1989 boli nadviazané družobné kontakty (a nie iba šachové, aj v iných športoch, pedagogické, turistické) so šachistami z Leska (Poľsko), ktorí každý rok organizovali turnaje, v ktorých prvé zahraničné ťahy na šachovnici vykonali mnohí mladí šachisti z Bardejova.

Od roku 1992 pribudli športové kontakty medzi MDK a SP 1 v Jasłe a CVČ, ZŠ na Komenského ulici a šachistami z Bardejova a pravidelné výmeny hráčov na turnajoch v Jasłe (účastníci z Ukrajiny, Poľska a Slovenska) a v Bardejove.

Vyložene šachové kontakty vznikli v roku 1994 medzi GKSz „Kornuty“ Gorlice a šachistami BŠK Bardejov. Kontakty začali 26. júna 1994 pri otvorení hraničného priechodu Becherov – Konieczna, kedy obidva kolektívy zohrali priateľský šachový zápas (BJ prehral 7,5:8,5). Okrem výmeny hráčov na turnajoch sa poľskí hráči prihlásili do našich okresných majstrovstiev družstiev (4. liga), ktorá neskôr prerástla do prihraničnej poľsko-slovenskej ligy, v ktorej štartovali družstvá z okresov Svidník, Stropkov, Bardejov, Humenné, Sabinov, Kežmarok a z poľských družstiev v nej štartovali Gorlice, Biecz, Limanowa, Staniantky, Nowy Sącz, Krosno, Lesko, Biecz.

V roku 1998 pribudli kontakty s Mielcom a v roku 2003 boli dohodnuté kontakty BŠK so súkromným šachovým klubom „Dors“ Ruda Sląska v poľskom Sliezsku. Raz ročne sa tieto kluby stretávajú v priateľskom zápase striedavo raz v Bardejove a raz v Poľsku. Prvé stretnutie sa odohralo 13. septembra 2003 s výsledkom 4,5:4,5.

Krátkodobé kontakty boli mali aj so šachistami Gdanska a Noveho Targu.

Významné šachové podujatia v Bardejove

20.7.-4.8.1926 v Bardejovských Kúpeľoch

1.-2. Mattison a Tartakower 8,5, 3. Asztalos 8, 4. Colle 7,5, 5. Kostić 7, 6. Schulz 6,5, 7. Müller 6, 8. Kmoch 5,5, 9. Walter 5, 10.-11. Balogh a Sterk po 4,5, 12. Prokeš 4 a 13. Choděra 2,5.

V auguste 1955 sa v Bardejovských kúpeľoch

Národný turnaj: 1. Szirmai (Praha) 8,5, 2. Hejmej (Košice) 7,5, 3. Krylov (Bardejov) 7, 4.-5. Píšek (Praha) a Schönberg (Prešov) po 6,5, 6.-7. Gerženyi (Košice) a Sychra (Praha) po 6, 8. Petřík (Gottwaldov) 5,5, 9. Kopáč (Plzeň) 5, 10. Láska (Prešov) 4, 11. Gabrík (Košice) 2,5 a 12. Kosík (Praha) 1.

Nami organizované podujatia

Rok 1981 v Bardejove

Majstrovstvá Slovenska (víťaz Ladislav Dobrovolský, Prievidza) a Majstrovstvá Slovenska družstiev staršieho dorastu (víťaz ŠK Slovan Bratislava CHZJD, Bardejov bol tretí).

I. ročník – 1980 ŠF SNP „Bardejov“

XXXVI. ročník – 2015 ŠT SNP „Bardejov“

Rok 1991 v Bardejovských Kúpeľoch

Veľmajstrovský medzinárodný turnaj Bard Cup. Zvíťazil German Titov (Kišinev, Moldavsko). Hrali tu: Cholnov, Gipslis, Plachetka…

Rok 1996 v Bardejovských Kúpeľoch

Medzinárodný majstrovský turnaj Bard Cup ´96 v ktorom zvíťazil vtedy MM Sergejev z Kyjeva (Ukrajina).

19.-23.6.1992 v Bardejove

Kandidátsky turnaj mládeže v rámci ŠF „Družba Bardejov“

1. Lukáš Chmelík (Trenčín) 7,5, 2. Peter Balogh (N. Zámky) , 3. János Csorba (Maďarsko) 6,5, 4. Tomáš Balogh (N. Zámky) 6, …….

Rok 1999 v Bardejove

Otvorené medzinárodné M-SR v riešení šachových skladieb za účasti riešiteľov z Ukrajiny, Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska, dokonca aj majster sveta Kopyl z Ukrajiny. Zvíťazil Dragoun z Prahy.

Simultánky od r. 1975: GM: Flohr, Hort, Jansa, Ftáčnik, Knežević, Plachetka, Kuprejčik, IM: Přibyl, Báňas, nedávno GM: Komliakov a GM Maník.

Bardejovskí šachoví organizátori zabezpečovali simultánky aj mimo Bardejova, Vlastimila Horta v Giraltovciach, Snine a Prešove, Jána Plachetku v Giraltovciach, Kurime a Kobylách, Františka Deliho v Chmeľovej, v Gorliciach zohrali simultánky Ján Cuper (+22 =6 –3), Anton Kovaľ i Alena Bekiarisová (+16 =3 –2), viacerí sa zúčastnili na simultánnych produkciách Kojdera v Krosne, Klimovej-Richterovej v Prahe (Bekiarisová ako jediná zvíťazila), Horta a Jansu v Košiciach a viacerí bardejovskí hráči v Bardejove zohrali simultánky proti začínajúcim mladým šachistom.

Prehľad víťazov 36 ročníkov šachových turnajov SNP v Bardejove

V súčasnosti najvýznamnejším podujatím, ktoré organizujú bardejovskí šachisti, je „Šachový festival SNP“ organizovaný každoročne v augusta. I. ročník sa hral 8.-17. augusta 1980. Je najstarším otvoreným šachovým turnajom na Slovensku hraným skráteným švajčiarskym systémom. Iba jednému šachistovi sa v ňom podarilo zvíťaziť štyrikrát. Bol to už nežijúci Dušan Kriško, Prešovčan vtedy hrajúci v „dresoch“ košických šachových klubov. Trikrát zvíťazili Prešovčan Mikuláš Maník a Lipták Juraj Druska, dvakrát Košičan Zdenek Hušek, Martinčan Ladislav Salai, Rus Sergej Labutin, Milan Podoba z Dubnice nad Váhom a Kežmarčanka Zuzana Hagarová (teraz Štočková). Prehľad víťazov:

1980 KRIŠKO Dušan VSŽ Košice

1981 HUŠEK Zdenek VSŽ Košice

1982 KRIŠKO Dušan VSŽ Košice

1983 KRIŠKO Dušan ČH Košice

1984 SALAI Ladislav Slávia UPJŠ Košice

1985 SALAI Ladislav Slávia UPJŠ Košice

1986 KRIŠKO Dušan ČH Košice

1987 MACIEJEWSKI Andrzej Poľsko

1988 PODOBA Milan Spartak ZŤS Dubnica

1989 HUŠEK Zdenek Slávia UPJŠ Košice

1990 JOVANOVIĆ Milenko Juhoslávia

1991 LABUTIN Sergej ZSSR

1992 LABUTIN Sergej ZSSR

1993 HAGARA Eduard ml. Slávia Gymnázium Kežmarok

1994 MANÍK Mikuláš Tatran Prešov

1995 PODOBA Milan Spartak Dubnica

1996 HAGAROVÁ Zuzana Slávia Gymnázium Kežmarok

1997 LIKAVSKÝ Tomáš Slávia Zvolen

1998 BEKIARISOVÁ Alena BSC Bardejov

1999 ČETVERIK Maxim Rusko

2000 RUDOLF Michał Poľsko

2001 KUPREJČIK Viktor Bielorusko

2002 HAGAROVÁ Zuzana KDV Kežmarok

2003 DOVŽIK Jurij Ukrajina

2004 MAČÁK Štefan ŠK Hydina Košice

2005 BEDNÁR Milan BŠK Bardejov

2006 VASS František Bašta Nové Zámky

2007 KOTÁN Ladislav www.sachy.sk Košice

2008 MANÍK Mikuláš KdV Kežmarok

2009 KOVAĽ Maroš OŠK Margecany

2010 DORS Ryszard Poľsko

2011 DRUSKA Juraj Liptovská šachová škola

2012 DRUSKA Juraj Liptovská šachová škola

2013 DRUSKA Juraj ŠK Prakovce

2014 MANÍK Mikuláš TJ INBEST Dunajov

2015 SCHAPER Jens Nemecko

Bardejov bol organizátorom aj niekoľkých desiatok turnajov o majstra kraja v kategóriách žiactva a dorastu i školských pracovníkov a so šachistami Gorlíc v Lukavici aj dva šachové maratóny „NON STOP 24 hodín“ v roku 1998 a „Šachovú 10-hodinovku“ v roku 2002.

Sme organizátorom teraz už prihraničnej ligy, ktorá bola pôvodne od ročník 1976/77 majstrovstvami okresu a neskôr ako 4. liga. Prvýkrát sa jej zúčastnilo zahraničné družstvo v súťažnom ročníku 1995/96 a to dokonca dve družstva UKS Pogórze Gorlice, ktoré o rok neskôr už hralo pod názvom GKSz. Kornuty Gorlice. Táto súťaž má v tomto roku už svoju 39. ročník a so zahraničnou účasťou už 21. ročník. V celej jej histórii v jednom ročník hralo 5-12 družstiev.

Za zmienku stojí aj koncoročný ŠT nášho klubového výboru, ktorého prvý ročník sa hral 22. decembra 1979 (1. Cuper, 2. Dzuriš, 3. Bicák, 4. M. Kantuľak, 5. Škerlík a 6. Manák) a v tomto roku (2015) bude mať už 37. ročník.

Mapa