Platba členského SŠZ pre rok 2016 už do 31. marca

Júnová Konferencia SŠZ schválila skoršie platenie členských príspevkov SŠZ, a to o 5 mesiacov skôr, ako bývalo doteraz. SŠZ si dovoľuje upozorniť organizačných pracovníkov klubov a členov SŠZ na zmenu dátumu splatnosti členských príspevkov ŠŠZ, schválenú delegátmi na poslednej konferencii SŠZ (jún 2015), z 31.8. na 31.3. daného kalendárneho roka.Znamená to, že členské príspevky za rok 2016 je potrebné uhradiť do 31.3.2016. V prípade úhrady členských príspevkov po termíne splatnosti sa členské príspevky, s výnimkou registrácií nových členov, zvyšujú o sankčný poplatok   25%.Dôvodom na prijatie uznesenia bolo skoršie odovzdávanie podielového členského krajským šachovým zväzom, tak aby ich v aktuálnom roku mohli využiť na činnosť v kraji.

 

Mapa