Cezhraničná liga

4.sústredenie cezhraničnej ligy, ktoré sa malo konať 6.2.2016 sa na žiadosť družstva z Kurimy prekladá na sobotu 20.2.2016. Miesto konania sa určí priebežne.

Mapa