4.sústredenie Cezhraničnej ligy- 20.02.2016

4. sústredenie cezhraničnej ligy sa na žiadosť Kurimy preložilo zo soboty 6. februára 2016 na sobotu 20. februára 2016. Pôvodne sa malo hrať v Seniorcentre v Bardejove, po zmene termínu sa bude hrať v zasadačke Štatistického úradu, Hviezdoslavova ul., Bardejov, prízemie, vchod z dvora.

CL Spravodajca č. 7(1)

Mapa