Športovec okresu Bardejov

Dňa 16.03.2016 v Obradnej sieni mesta Bardejov sa uskutočnilo slávnostnévyhlásenie výsledkov 53. ročníka ankety: ,,Športovec a športove kolektívy okresu Bardejov za rok 2015 “. Vyhlasovateľmi ankety bolo mesto Bardejov,OŠaTK, Bardejovská televízia a Kultúrno-turistické centrum Bardejov.Medzi 10 najúspešnejšími športovcami okresu bola vyhlásená Dominika Ferková  na 5. mieste . V prvej desiatke bolo 6 žien a 4 chlapi. Ceny odovzdali predstavitelia meste na čele s primátorom p.Hanuščákom. Dominika tak bola odmenená za svoje pekné šachové výsledky v r.2015 a čoskoro sa o nej dočítame už aj v Prešovskom Korzári.

Dominike blahoželáme a želáme ďalšie úspechy pri šachovnici.!

dominika

Mapa