SLM- Raslavice 2016 / pozvánka /

Grand Prix mládeže 2015/2016 a 4.kolo ŠARIŠSKEJ LIGY

PROPOZÍCIE  ŠACHOVÉHO TURNAJA JEDNOTLIVCOV Raslavice 2016

Organizátor: Základná škola Raslavice a BŠK Bardejov

Termín: sobota 09. 04. 2016, prezentácia 8.30 – 8.55 hod.

Prezentácia: ZŠ Raslavice
Turnaj „A“ – mládež, nar.: 2002 a mladší s ratingom maximálne 1400
Turnaj „B“ – OPEN, nar.: 2001 a starší, resp. mladší s ratingom > 1400

Rozhodca: Mgr. Ivan Dzuriš, Ľuboš Tokarčík, Eduard Paňko

Miesto: ZŠ Raslavice,vzhľadom na kapacitu, žiadame o včasné zaslanie prihlášok.
Zoznam hráčov bude uverejnený na webovej stránke www.stropkov-svidnik.chess.sk
a na http://www.bskbardejov.chess.sk/

Systém: Hrá sa podľa pravidiel FIDE, švajčiarskym systémom, losovanie
počítačom, 2x 15 min., 7 kôl.
Hodnotenie: Body, Stredný Bucholtz, Bucholtz, Progres, Počet výhier

Kategórie: Turnaj „A“ GPX 1. žiaci/žiačky nar. 1.1.2002 a mladší ,
2. žiaci/žiačky nar. 1.1.2005 a mladší,
3. žiaci/žiačky nar. 1.1.2008 a mladší,
Turnaj „B“ OPEN OPEN, U20, U14

Doprava: Na náklady vysielajúcej školy alebo klubu
Za zdravotný stav a poistenie zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

Dozor: Rodičia a tréneri.

Prihlášky: tatiana.tokarcikova@gmail.com do 05.04.2016.
Do prihlášky uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia, klub (školu) a rating. Neprihlásení hráči nemusia byť do turnaja zaregistrovaní.

Štartovné: GPX – 1€, OPEN – 2€. Neprihlásení účastníci uhradia vklad 3€.

Ceny: Vecné ceny a diplomy pre troch najlepších v každej kategórii.
Výsledky budú započítané do Grand Prix mládeže Slovenska: http://gpx.jogo.sk/
a do seriálu šarišskej ligy mládeže
http://www.stropkov-svidnik.chess.sk/2016/SLM/SLM_poradie.pdf

Mgr.Igor Drotár
Riaditeľ ZŠ

Mapa