1.liga Východ

rozpis súťaže :1LV20182019_rozpis

Umelé žrebovanie 1.ligy východ 2018/2019 so zdôvodnením.

 

B Bystrica ŠK Junior CVC                   A1 Kysucké Nové Mesto ŠK MKSS           A2
Čebovce ŠK                                          A4 Dunajov TJ INBEST  B                          A3
Košice TJ Slávia UPJŠ                         B1 Michalovce Zemplín                              B2
Košice TJ Slávia TU                              B4 Košice 1.ŠK                                            B3
Liptovská šachová škola B                  C1 Bardejov BŠK                                         C2
Kežmarok MŠK KdV                              C4 Sabinov ŠK                                             C3

 

Rozpis zápasov :

 

1. kolo 13.10.2018 sobota A1 – B4 A4 – B1 A2 – C4 A3 – C1 B2 – C3 B3 – C2
2. kolo 14.10.2018 nedeľa A1 – B1 A4 – B4 A2 – C1 A3 – C4 B2 – C2 B3 – C3
3. kolo 17.11.2018 sobota C1 – A4 C4 – A1 A2 – B3 A3 – B2 C2 – B4 C3 – B1
4. kolo 18.11.2018 nedeľa C1 – A1 C4 – A4 A2 – B2 A3 – B3 C2 – B1 C3 – B4
5. kolo 15.12.2018 sobota A1 – A4 A2 – A3 B1 – B4 B2 – B3 C1 – C4 C2 – C3
6. kolo 16.12.2018 nedeľa A4 – A3 A1 – A2 B4 – B3 B1 – B2 C4 – C3 C1 – C2
7. kolo 2.2.2019 sobota A2 – A4 A3 – A1 B2 – B4 B3 – B1 C2 – C4 C3 – C1
8. kolo 2.3.2019 sobota A1 – C3 A4 – C2 B1 – A3 B4 – A2 C1 – B3 C4 – B2
9. kolo 3.3.2019 nedeľa A1 – C2 A4 – C3 B1 – A2 B4 – A3 C1 – B2 C4 – B3
10. kolo 6.4.2019 sobota B1 – C4 B4 – C1 B2 – A4 B3 – A1 C2 – A3 C3 – A2
11. kolo 7.4.2019 nedeľa B1 – C1 B4 – C4 B2 – A1 B3 – A4 C2 – A2 C3 – A3

 

Pre účely umelého žrebovania boli účastníci 1.ligy východ 2018/2019 zoradení

podľa umiestnenia v ročníku 2017/2018, na posledných miestach sú postupujúci z 2. líg C a D 2017/2018.

Z extraligy 2017/2018 do 1.ligy východ 2018/2019 zostúpili

z 11.pozície družstvo ŠK Junior CVČ B.Bystrica, ktoré je pri žrebovaní najvyššie nasadené

a z 12.pozície družstvo TJ Slávia UPJŠ Košice, ktoré je pri žrebovaní druhé najvyššie nasadené.

 

Písmená a čísla boli družstvám pridelené podľa tohto zoradenia a podľa umiestnenia do štvoríc a dvojíc.

 

Žrebovanie štvoríc  A, B, C

 1. B.Bystrica ŠK Junior CVČ vyššie umiestnené družstvo zostupujúce z extraligy v ročníku 2017/2018                 A
 2. Košice TJ Slávia UPJŠ nižšie umiestnené družstvo zostupujúce z extraligy v ročníku 2017/2018 B
 3. Liptovská šachová škola B najvyššie umiestnené nepostupujúce družstvo v ročníku 2017/2018,

ktoré nie je vo štvorici s B.Bystricou ani . Košicami TJ Slávia UPJŠ                                      C

 

Žrebovanie v štvorici      A

 1. B.Bystrica ŠK Junior CVČ vyššie umiestnené družstvo zostupujúce z extraligy v ročníku 2017/2018                 A1
 2. Čebovce ŠK dvojička družstva B.Bystrica ŠK Junior CVČ                                                                            A4
 3. Kysucké Nové Mesto ŠK účastník 1.ligy východ v ročníku 2017/2018                 A2
 4. Dunajov TJ INBEST B dvojička družstva Kysucké Nové Mesto ŠK, postupujúci z 2.ligy C 2017/2018                 A3

 

Žrebovanie v štvorici      B            

 1. Košice TJ Slávia UPJŠ nižššie umiestnené družstvo zostupujúce z extraligy v ročníku 2017/2018                 B1
 2. Košice TJ Slávia TU dvojička družstva Košice TJ Slávia UPJŠ , účastník 1.ligy východ v ročníku 2017/2018               B4
 3. Michalovce Zemplín účastník 1.ligy východ v ročníku 2017/2018                                                                                             B2
 4. Košice 1. ŠK                 dvojička družstva Michalovce Zemplín, postupujúci z 2.ligy D 2017/2018                       B3

 

Žrebovanie v štvorici      C

 1. Liptovská šachová škola B najlepšie umiestnené nepostupujúce družstvo v tejto štvorici v ročníku 2017/2018 C1
 2. Kežmarok MŠK KdV dvojička družstva Liptovská šachová škola B                                                                          C4
 3. Bardejov BŠK lepšie umiestnené družstvo v ročníku 2017/2018 oproti svojej dvojičke Sabinov ŠK      C2
 4. Sabinov ŠK                 dvojička družstva Bardejov BŠK                                                                                                  C3

 

Mapa