Aktualizácia web stránky

Počnúc dnešným dňom 8.8.2018 stránka bude opäť fungovať.Poprosím všetkých,ktorí majú aktuálne námety, príspevky, aby ich posielali na môj email.

ďakujem.

Mapa