Životné jubiluem.

25.7.2018 sa dožil krásneho životného jubilea, 75 rokov, Ivan Dzuriš.. V mene všetkých členom nášho klubu sa mu chcem poďakovať za jeho prácu, pomoc, optimizmus a elán, ktorý prináša vždy so svojim príchodom medzi nás. Chcem mu zaželať veľa zdravia, šťastia, pokoja a popriať mu, aby bol ešte dlho našim “učiteľom života.”Dlho nie preto, žeby sme pomaly chápali, ale dlho preto, lebo máš v sebe ešte mnoho dobrých rád, skúsenosti a životných múdrostí, ktoré si isto nechceš nechať iba pre seba. Budeme vďační, ak aj naďalej sa o nich budeš deliť s nami.

Ako to rýchlo pretelelo                  
nad Tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli stráne.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,
a tie, čo radost prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.
Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežil si tie roky darmo.

Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máš naokolo,
pre všetko, čo t ije tu milé,
prežit tie roky hodno bolo.

Zároveň blahoželáme aj Jožovi Kočiškovi, ktorý 16.5.2018 oslávil svoju 70tku.
Všetko naj!

 

 

Mapa