SNP Bardejov 2018

Šachový  turnaj   SNP    B a r d e j o v  2018  –   štartovná  listina

 

  1. Dors   Ryszard                       2 179                    POL
  2. Tiebe Heinz                            1 871                    GER
  3. Walther Joachim                  1 898                    GER
  4. Cehelský Cyril                       1 819                      SVK
  5. Kočiško Jozef                        1 696                      SVK
  6. Veselovský Ján                    2 087                     SVK
  7. Demeter Peter                      2 156                       SVK
  8. WIM Mrvova Alena           2 200                      SVK
  9. Cuper Ján                              1 949                        SVK
  10. Pollák Rudolf                        1 803                      SVK

 

Mapa