SNP Bardejov 2018

Šachový  turnaj   SNP    B a r d e j o v  2018  –   štartovná  listinaviac

Mapa